Cursus kunstgeschiedenis - De Avant Gardisten

Vandaag hadden we een heel interessante ontmoeting in het Stedelijk Museum in Amsterdam met een goot kenner van de Avant Gardisten. De uitleg over met name deze Charley Toorop was meer dan interessant. We verheugen ons erg op deze samenwerking!

#onlinecursus #cultuurcirkel #kunstencultuur #onlinelezing #cursus #studie #kunstgeschiedenis #geschiedenis #onlinestudie #senioren #rusland #muziekgeschiedenis #cultuur #peterdegrote #peterthegreat #documentaire #mozart #lezingen #russischeliteratuur #russischeschilderkunst #zelfstudie #onlinestuderen #hovo