Kunstgeschiedenis cursus, cursus online, Peter de Grote. Het Russische Museum.Kunstgeschiedenis cursus, cursus online, Peter de Grote. Russische literatuur en schilderkunst in het Russisch Museum. De werken in dit museum kunnen makkelijk wedijveren met de collecties uit de Europese musea. Bij de CultuurCirkel.


#onlinecursus #cultuurcirkel #kunstencultuur #onlinelezing #cursus #studie #kunstgeschiedenis #geschiedenis #onlinestudie #senioren #rusland #muziekgeschiedenis #cultuur #peterdegrote #peterthegreat #ruslandacademie #documentaire #mozart #lezingen #russischeliteratuur #russischeschilderkunst #zelfstudie #onlinestuderen #sintpetersburg #moskou #hovo